Poistenie cez telefón

Uzatvorte si cestovné poistenie a povinné zmluvné poistenie jednoducho a rýchlo cez telefón.

Nechali ste si uzavretie poistnej zmluvy na poslednú chvíľu a potrebujete ju dojednať čo najskôr, no nemáte čas na osobné stretnutie s odborníkom? Zavolajte na číslo nášho Call centra +421 2 208 54 208, my Vám poradíme.

Ako postupovať?

Ak máte záujem o uzavretie poistnej zmluvy cez telefón, zavolajte na číslo Call centra, kde Vám naši pracovníci poskytnú informácie o poistení a tak bu si uzatvoríte balík, ktorý najviac vyhovuje Vaším požiadavkám.
Proces uzavretia zmluvy trvá iba niekoľko minút. 
  • Návrh poistnej zmluvy a ďalšie potrebné dokumenty Vám budú zaslané na Vašu emailovú adresu

  • Poistná zmluva vznikne úhradou poistného na číslo účtu poisťovateľa SK55 7500 0000 0002 5516 5413, vedené v Československej obchodnej banke, a. s. (ČSOB), variabilný symbol je číslo poistnej zmluvy.

  • Poistné je potrebné uhradiť najneskôr v lehote uvedenej v sprievodnom e-maile, ktorý obdržíte od pracovníka Call centra, v opačnom prípade bude zmluva neplatná a poistenie nevznikne.

Naši pracovníci sú Vám k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00.

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.