Garancia rýchlosti likvidácie

V Groupame nesľubujeme, ale garantujeme! S našou bezplatnou službou Garancia rýchlosti likvidácie, ako jediný poisťovateľ na Slovensku svojim klientom zaručujeme, že škodovú udalosť uzavrieme najneskôr do desiatich dní.

Spokojnosť a dôvera našich klientov je pre nás prvoradá, a vieme, že v ťažkých chvíľach je pomoc ešte dôležitejšia. Naša bezplatná služba Garancia rýchlosti likvidácie zaručuje, že vašu škodovú udalosť vyšetríme a uzavrieme najneskôr do 10 pracovných dní od jej zdokladovania. Ak to nestihneme, poistné na pol roka zaplatíme za vás.  Garanciu získa každý klient, ktorý má u nás platné poistenie nehnuteľností a domácností alebo havarijné poistenie motorových vozidiel.
Takýto prísľub vám dávame ako jediný poisťovateľ na Slovensku.

Kto ju získa? 
Garanciu získa automaticky každý klient, ktorý má u nás platné poistenie nehnuteľností a domácností alebo havarijné poistenie motorových vozidiel. Služba je platná v prípade škôd nahlásených od 7. 9. 2015.

Garancia rýchlosti likvidácie už aj v cestovnom poistení
Od 1. 6. 2016 poskytujeme službu Garancia rýchlosti likvidácie aj v cestovnom poistení bezplatne. Touto službou zaručujeme, že škodovú udalosť z cestovného poistenia uzavrieme najneskôr do 10 pracovných dní od jej zdokladovania. Ak to nestihneme, uhradíme Vám sumu zodpovedajúcu polovici poistného, ktoré bolo určené na poistnej zmluve pre poistenú osobu, na ktorú sa viaže škodová udalosť.

Kedy platí garancia?
Službu poskytujeme automaticky pri nahlásení škodovej udalosti, ak sú splnené nasledovné kritériá: 
  • klient nahlási škodu na aktuálnom tlačive oznámenia škodovej udalosti;
  • na tlačive je uvedené platné mobilné telefónne číslo, na ktoré bude klientovi odoslaná informačná SMS správa o uzavretí škodovej udalosti.

K tomu, aby si klient túto službu uplatnil, nepotrebuje nič iné, ako nahlásiť škodovú udalosť a zaslať poisťovateľovi všetky doklady potrebné k likvidácii poistnej udalosti.

Uzavrite si u nás tieto produkty a získajte automaticky okrem bezplatnej asistenčnej služby aj Garanciu rýchlosti likvidácie:

 
Uzatvorte si Cestovné poistenie v Groupame a užite si dovolenku bez obáv. Nech sa v zahraničí stane čokoľvek, my vám okamžite pomôžeme, aby vám nič  nestálo  v ceste k vychutnávaniu jedinečných momentov. Či už ide o krátkodobé alebo celoročné cestovné poistenie, podľa vášho želania si môžete vybrať z troch balíkov poistných rizík.


Objavte výhody poistenia so širokou škálou krytých rizík a pripoistení, s ktorým ochránite svoj domov.
Naše poistenie je určené pre ochranu hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý môže byť poškodený v dôsledku rôznych nepríjemných udalostí. Bezpečný domov sa prispôsobuje individuálnym potrebám, preto je ideálnou voľbou pre poistenie vášho domova.


Chcem zistiť viac o produkte...
 

Zvoľte si bezpečnú jazdu s Groupamou.Naše havarijné poistenie prináša  možnosť výberu z troch balíkov krytia poistných rizík. Poistite si svoje vozidlo  proti živelnej udalosti, vandalizme alebo krádeži a škodám spôsobeným vlastným zavinením.Pri takýchto škodách vám pomôže naše  havarijné poistenie Bezpečná jazda

Chcem zistiť viac o produkte...


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.