Publikované: 2016.10.14.

Asistenčné služby GROUPAMA

Sme tu pre vás, ak potrebujete pomoc na cestách, pri nehode v domácnosti alebo komplikáciách v zahraničí. Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie o našich asistenčných službách pre jednotlivé poistné produkty.

Garancia-24: +421 2 208 54 505
Nonstop asistenčná služba pre poistenie Bezpečný domov a Poistenie bytových domov.
Groupama Assistance: +421 2 208 54 504 
Nonstop asistenčná služba pre poistenie motorových vozidiel.
EuroCross Assistance: +420 2 96 33 96 33
Nonstop asistenčná služba pre Cestovné poistenie.

Groupama Assistance

Naše NOVÉ ROZŠÍRENÉ NONSTOP asistenčné služby vám zabezpečia asistenciu v nepredvídateľných situáciách na telefónnom čísle + 421 208 54 504 pre SR aj zahraničie. Platí pre povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie Bezpečná jazda, v rámci ktorej sú zabezpečené služby bezplatnej asistencie v prípade nehody, poruchy, či defektu vášho vozidla.

NONSTOP ASISTENČNÉ SLUŽBY sú dostupné na telefónnom čísle  
+421 2 208 54 504 pre SR aj zahraničie.  

Rozsah asistenčných služieb:
 • garancia príjazdu technika do 90 minút pri škodách vzniknutých na území SR od overenia nároku na poskytnutie služby,
 • oprava vozidla na mieste – odstránenie poruchy alebo defektu, zaistenie opravy vozidla alebo vyslobodenie späť na vozovku na mieste nehody alebo poruchy,
 • odtiahnutie vozidla – v prípade, že vozidlo nie je možné opraviť na mieste nehody/poruchy, asistenčná služba zaistí odťah vozidla a prepravu cestujúcich do najbližšieho servisu,
 • uschovanie vozidla – zabezpečenie bezpečného uschovania vozidla až do prevzatia vozidla autoservisom.
  Ak oprava vozidla potrvá dlhšie ako 8 hodín, asistenčná služba zaistí:
 • ubytovanie pre vodiča a ostatných pasažierov – v hoteli strednej kategórie vrátane raňajok, alebo prepravu vodiča aj posádky vozidla do miesta bydliska
  alebo do cieľa cesty prostredníctvom dopravných prostriedkov taxi, vlak II. triedy, alebo náhradné vozidlo kategórie B
Groupama Assistance PLUS

K havarijnému poisteniu Bezpečná jazda si môžete dojednať aj službu Groupama Assistance PLUS (v balíku Prémium – v cene poistenia, v balíku Komfort – za príplatok), ktorá zaistí služby asistencie v prípade nehody, poruchy, vandalizmu, defektu či krádeže vášho vozidla.

Nad rámec služieb štandardnej asistencie služba Groupama Assistance PLUS zaistí:
 • prepravu cestujúcich do miesta bydliska alebo do cieľa prostredníctvom dopravných prostriedkov taxi, vlak II. triedy alebo letecky (economy class) – v prípade krádeže alebo ak oprava vozidla potrvá dlhšie než 8 hodín,
 • dobitie batérie/štartovanie cez káble,
 • v prípade nedostatku paliva dovoz paliva na miesto, kde bolo vozidlo vodičom odstavené. Cena dovezeného paliva bude hradená klientom.
 • v prípade zámeny paliva odťah vozidla do najbližšieho servisu za účelom vyčerpania nevhodného paliva a s tým spojených nevyhnutných úkonov. Úkony vykonané v servise hradí poistený.
 • odomknutie vozidla či dovoz náhradných kľúčov v prípade zabuchnutia kľúčov vo vozidle, ich straty alebo zlomenia,
 • repatriáciu vozidla – prevoz vozidla zo zahraničia do servisu v SR v prípade, že 8 hodín od momentu škodovej udalosti nebude možné vozidlo uviesť späť do prevádzky (limit do 500 €).

Prídeme vám na pomoc do 90 minút!

V rámci asistenčných služieb vám poskytujeme novinku – Garanciu príjazdu technika do 90 minút pri škodách vzniknutých na území SR od overenia nároku na poskytnutie služby. V prípade, ak budete čakať na príjazd asistenčnej služby viac ako 90 minút, spoločnosť Europ Assistance vám ako kompenzáciu poskytne 20 € poukážku na nákup pohonných hmôt. Našim partnerom pri poskytovaní asistenčných služieb je spoločnosť Europ Assistance, ktorá poskytuje svoje služby viac ako 50 rokov a v súčastnosti jej asistenčné služby využíva viac ako 300 miliónov klientov.


V prípade udalosti vyžadujúcej pomoc asistenčnej centrály volajte
 + 421 2 208 54 504 (SR aj zahraničie).


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.