SEPA

 V súvislosti s prechodom na SEPA od 1. februára 2014 Vás informujeme o zmenách. 

Čo je SEPA INKASO?

Najväčšie zmeny, ktoré so sebou prináša SEPA sa týkajú INKASA. Od 01. 02. 2014 je možné nastaviť INKASO aj zo zahraničného čísla účtu v rámci SEPA.
Po novom neodpadá povinnosť klienta navštíviť svoju banku a zadať povolenie na inkaso. SEPA inkaso je realizované na základe podpisu povolenia/súhlasu na SEPA inkaso – teda autorizáciu pri podpise zmluvy alebo dodatočne na žiadosť klienta, ktoré musí klient následne zmeniť alebo zadať vo svojej banke. Na základe udeleného súhlasu klient poverí svojho dodávateľa - v tomto prípade poisťovňu - na následnú realizáciu inkasa.
Klienti, ktorí nerealizovali platby prostredníctvom INKASA, je zmena typu platby na INKASO možná na požiadanie a to len na výročie poistnej zmluvy t. j. opakujúce sa obdobie jedného roka od uzavretia poistnej zmluvy.

Schéma SEPA inkasa


Zdroj: www.nbs.sk

Čo je CID?
Každý príjemca inkasa (napr. poisťovňa) je identifikovaný prostredníctvom identifikátora príjemcu CID, ktoré udeľuje Národná banka Slovensko. Číslo slúži k jednoznačnej identifikácii príjemcu inkasa, t. j. je jedinečný a patrí jednému príjemcov (pozri na dokumente Súhlas na SEPA INKASO).

CID číslo Groupama poisťovne a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu: SK02ZZZ70000000231

SEPA (Single Euro Payments Area) znamená jednotnú oblasť platieb v eurách.

Čo je cieľom SEPA a aké zmeny prináša?
Cieľom SEPA je zjednodušene povedané, zrušenie hraníc pre realizáciu bezhotovostných platieb. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 260/2012 stanovilo termín prechodu na nové SEPA platobné nástroje od 1. februára 2014.

Nové pravidlá pri SEPA spôsobe platby - medzinárodné číslo účtu IBAN

Fyzické  a právnické osoby musia od 01. 02. 2016 využívať už len medzinárodné číslo účtu IBAN, a to aj v prípade vnútroštátnych platieb. Číslo účtu vo formáte IBAN oznamuje svojmu klientovi banka, v ktorej má vedený účet (na výpise z účtu, resp. v záhlaví internetbankingu).

Príklad tvorby IBAN-u: SK855200000000 0013349121

 

Symboly používané doteraz na označenie platby – variabilný symbol, špecifický symbol a konštantný symbol sú nahradené jedným údajom referencia platiteľa/referencia mandátu.

Príklad referencie platiteľa: VS1234567890/SS1111111111/KS1234.

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.