Produkty s ukončeným predajom

Rizikové životné poistenie k spotrebným úverom

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie straty zamestnania - platné od 25.5.2018 - PDF
179,7 Kb

Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie - platné od 25.5.2018 - PDF
81,2 Kb

Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie - platné od 25.5.2018 - PDF
98,7 Kb

Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie pracovnej neschopnosti (platné od 1.7.2015 - aktuálne) - PDF
106,7 Kb

Osobitné poistné podmienky pre poistenie rizika smrti a pripoistenie trvalých následkov úrazu (platné od 1.7.2015 - aktuálne) - PDF
100,9 Kb

Informačný dokument o poistnom produkte - PDF
118,9 Kb

Informácia o zmluvnom dojednaní komplexného súboru poistenia - PDF
73,2 Kb

Informácia o zmluvnom dojednaní základného súboru poistenia - PDF
53 Kb

Oznámenie poistnej udalosti - PDF
109,1 Kb

Rizikové životné poistenie k hypotekárnym úverom

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie straty zamestnania - platné od 25.5.2018 - PDF
179,7 Kb

Informačný dokument o poistnom produkte - PDF
119,8 Kb

Vyhlásenie o zdravotnom stave - PDF
70,7 Kb

Oznámenie poistnej udalosti - PDF0
104,8 Kb

Program Oblúk života - Opál (obdobie predaja: 04. nov. 2013 – 29. nov. 2013)

Formulár - Program Oblúk života-Opál - PDF
60,4 Kb

Príloha Programu Oblúk života - Opál - PDF
115,5 Kb

Zoznam podmienok a sadzobník poplatkov Programu Oblúk života - Opál - PDF
41,5 Kb

Oznámenie úrazu - PDF
83,5 Kb

Oznámenie trvalých následkov úrazu - PDF
79,9 Kb

Žiadanka - identifikácia osoby pri úmrtí poisteného - PDF
58 Kb

Program Oblúk života - Rubín (obdobie predaja: 18. feb. nov. 2013 – 05. apr. 2013)

Formulár - Program Oblúk života-Rubín - PDF
51,4 Kb

Príloha Programu Oblúk života - Rubín - PDF
115 Kb

Zoznam podmienok a sadzobník poplatkov programu Oblúk života - Rubín - PDF
38,4 Kb

Oznámenie trvalých následkov úrazu - PDF
79,9 Kb

Oznámenie úrazu - PDF
83,5 Kb

Žiadanka - identifikácia osoby pri úmrtí poisteného - PDF
58 Kb

READY < 18 a READY < 26

Informácia o zmluvných dojednaniach úrazového poistenia pre držiteľov platobných kariet k bežným účtom READY 18 a READY 26 - PDF
83,2 Kb

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.