Flotilové poistenie motorových vozidiel

Našim klientom ponúkame priaznivé podmienky i poistné a jednoduchú administratívu k poisteniam flotily.

Groupama ponúka flotilové poistenie pre zamestnávateľov, ktorí vlastnia vo svojej firme 5 alebo viac motorových vozidiel. Pomocou nášho poistného produktu môžete Vaše firemné vozidlá poistiť jednou zmluvou aj pre havarijné poistenie a rovnako aj pre povinné zmluvné poistenie. Flotilové produkty vám zabezpečia jednotlivé autá alebo celý vozový park v prípade poškodenia, zničenia, živelnej udalosti alebo odcudzenia.

Základné druhy flotilového poistenia:
Flotilové - hromadné povinné zmluvné poistenie ponúka komplexné poistenie vozového parku pre klientov s viac ako piatimi motorovými vozidlami jednou poistnou zmluvou.

Groupama Assistance - s opravou defektu už aj v rámci PZP

K povinnému zmluvnému poisteniu získate aj bezplatnú asistenčnú službu, ktorá vám bude k dispozícii NONSTOP 24 hodín denne, aj zo zahraničia. Asistenčná centrála vám poskytne pomoc v prípade nehody, poruchy alebo defektu vášho vozidla.
 
  • Garancia príjazdu technika do 90 minút pri škodách vzniknutých na území SR od overenia nároku na poskytnutie služby - ak budete čakať na príjazd asistenčnej služby viac ako 90 minút, spoločnosť Europ Assistance vám ako kompenzáciu poskytne 20 € poukážku na nákup pohonných hmôt.
  • V prípade poruchy alebo defektu vozidla, asistenčná služba vám zabezpečí opravu na mieste. Ak ju nie je možné vykonať, zabezpečí odťah vozidla a prepravu cestujúcich do najbližšieho servisu.
  • V prípade krádeže vozidla alebo ak si oprava vyžaduje viac ako 8 hodín, zaistí pre cestujúcich ubytovanie alebo dopravu do miesta bydliska alebo do cieľa cesty.
  • Poskytnutie právneho zastúpenia alebo poradenstva v prípade právneho, trestnoprávneho alebo občianskeho súdneho pojednávania.
Flotilové havarijné poistenie si môžete uzatvoriť v prípade, ak máte viac ako 5 vozidiel vo firme. Poistnú zmluvu je možné flexibilne upravovať podľa zmien stavu vozového parku, preto vyhovuje všetkým požiadavkám klienta.


Groupama Assistance PLUS

K havarijnému poisteniu získate aj bezplatnú NONSTOP asistenčnú službu. Nad rámec základnej asistencie si môžete dojednať aj službu Groupama Assistance PLUS, ktorá vám pomôže v prípade nehody, poruchy, vandalizmu, defektu či krádeže vozidla.
  • K balíku Prémium získate túto službu v cene poistenia, k balíku Komfort je možné ju dojednať za príplatok.
  • Garancia príjazdu technika do 90 minút pri škodách vzniknutých na území SR od overenia nároku na poskytnutie služby - ak budete čakať na pomoc asistencie viac ako 90 minút, spoločnosť Europ Assistance vám ako kompenzáciu poskytne 20 € poukážku na nákup pohonných hmôt.
  Groupama Assistance PLUS nad rámec základnej asistencie zaistí aj:
  • prepravu cestujúcich do miesta bydliska dopravnými prostriedkami taxi, vlak alebo letecky (economy class) v prípade krádeže alebo ak oprava vozidla potrvá dlhšie než 8 hodín
  • v prípade nedostatku paliva zabezpečí dovoz paliva, v prípade zámeny paliva odťah vozidla do najbližšieho servisu
  • dobitie batérie, odomknutie vozidla či dovoz náhradných kľúčov v prípade ich zabuchnutia vo vozidle, straty  alebo  zlomenia
  • repatriáciu vozidla zo zahraničia do servisu v SR v prípade, že 8 hodín od momentu škodovej udalosti nebude možné vozidlo uviesť späť do prevádzky.


 

Služby

Kliknite pre


    Platba poistného
   Hlásenie škodovej udalosti
    Stav mojej škodovej udalosti      
    Aktuálne kurzy

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.