Bezpečná jazda - havarijné poistenie motorových vozidiel

Komplexné havarijné poistenie motorových vozidiel, ktoré sa prispôsobí Vašim požiadavkám.

 

  Výhody havarijného poistenia:

 

NOVINKA
v rámci asistenčnej služby je pre klientov k dispozícii Digitálny odťah - v prípade, že budete potrebovať odťah, kontaktujete asistenčú službu, ktorá vašu požiadavku vloží do systému a vy môžete online sledovať prichádzajúce auto odťahovej služby,

 
NOVINKA
súčasťou asistenčných služieb je aj služba Geolink - pomôže vám v prípadoch, keď neviete, kde sa presne nachádzate. Vďaka intuitívnej logike aplikácie vás asistenčná služba rýchlo a jednoducho lokalizuje a vyšle vám na pomoc technika, 

 

NONSTOP dostupná ASISTENČNÁ SLUŽBA na telefónnom čísle: +421 2 208 54 504 pre SR aj zahraničie ku každému balíku, 

ponúkame poistenie, ktoré si môže každý prispôsobiť vlastným požiadavkám, vďaka možnosti výberu z troch balíkov: Basic, Komfort, Prémium,

poistné plnenie v prípade čiastočnej škody poskytneme v novej hodnote,

úrazové poistenie všetkých prepravovaných osôb už aj v základnom poistení balíka Prémium,

poistenie batožiny zahŕňa okrem batožiny v batožinovom priestore aj detskú autosedačku a veci v strešnom boxe,

poistenie kryje aj škody spôsobené úmyselným vandalizmom,


poškodenie vozidla spôsobené hlodavcami v balíkoch Komfort a Prémium,
 

stret so zverou,

uhradíme časť nákladov aj v prípade straty kľúčov od vozidla,

službou Garancia rýchlosti likvidácie vám zaručíme, že škodovú udalosť uzavrieme najneskôr do 5 pracovných dní od jej zdokladovania.

 

 
Na čo sa vzťahuje havarijné poistenie?
 
Havarijné poistenie motorových vozidiel Bezpečná jazda poskytuje komplexnú ochranu pre vaše motorové vozidlo, všetky jeho časti a batožinu, ktorú v ňom prepravujete i pre spolucestujúcich. Tento druh poistenia vám poskytne poistné plnenie v situáciách, ak:
 
 
spôsobí škodu na vašom vozidle živelná udalosť
spôsobíte škodu druhej osobe vy – napr. ak zozadu narazíte do pred vami idúceho auta, a poškodí sa aj vaše vozidlo, škodu na vašom aute vám preplatí poisťovateľ
sa vaše vozidlo poškodí a vinník je neznámy, teda v prípade krádeže vozidla, vlámania alebo vandalizmu, ale tak isto aj keď nájdete malý ťukanec alebo škrabance na vozidle po nákupoch na parkovisku v obchodnom dome. 

 
Mám záujem o poistenie
 
 
 Poistné riziká  Balíky
BASIC KOMFORT PRÉMIUM
Totálna škoda v dôsledku havárie

 

 

Totálna škoda v dôsledku živelnej udalosti

Totálna škoda v dôsledku krádeže, lúpeže a vandalizmu

 

 

Základná asistencia

Poškodenie vozidla a výbavy v dôsledku havárie

 

 

 

Poškodenie vozidla a výbavy v dôsledku živelnej udalosti

 

Poškodenie vozidla a výbavy v dôsledku vandalizmu

 

 

 

Poškodenie vozidla a výbavy v dôsledku vlámania

 

Krádež a lúpež súčastí vozidla a jeho výbavy

 

 

 


Poškodenie vozidla spôsobené hlodavcami
 
 
Poškodenie alebo strata batožiny

 

 

Úraz prepravovaných osôb

 

 

 

Nadštandardná asistencia

 

  
NOVINKA - Služba PICK UP servis
 
Potrebujete opraviť alebo vymeniť čelné sklo?    
 
My to vybavíme za vás – rýchlo a bezplatne.

Stačí, ak máte u nás uzatvorené havarijné poistenie a máte po starosti.

PICK UP servis zabezpečí:


 
 • vyzdvihnutie poškodeného vozidla 
 • odovzdanie opraveného vozidla na vopred dohodnutom mieste a čase.

Mapu a kontakty servisných stredísk nájdete TU.

 
 

Zistiť viac o službe

Groupama Assistance PLUS

K havarijnému poisteniu získate aj bezplatnú NONSTOP asistenčnú službu. Nad rámec základnej asistencie si môžete dojednať aj službu Groupama Assistance PLUS, ktorá vám pomôže v prípade nehody, poruchy, vandalizmu, defektu či krádeže vozidla.
 • NOVINKA
  V rámci asistenčnej služby je pre klientov k dispozícii služba Digitálny odťah - v prípade, že budete potrebovať odťah, kontaktujete asistenčnú službu, ktorá vašu požiadavku vloží do systému a vy môžete online sledovať prichádzajúce auto odťahovej služby.
   
 • NOVINKA
  Súčasťou asistenčných služieb je aj služba Geolink - pomôže vám v prípadoch, keď neviete, kde sa presne nachádzate. Vďaka intuitívne logike aplikácie vás asistenčná služba rýchlo a jednoducho lokalizuje a vyšle vám na pomoc technika.
   
 • K balíku Prémium získate túto službu v cene poistenia, k balíku Komfort je možné ju dojednať za príplatok.
 • Garancia príjazdu technika do 90 minút pri škodách vzniknutých na území SR od overenia nároku na poskytnutie služby - ak budete čakať na pomoc asistencie viac ako 90 minút, spoločnosť Europ Assistance vám ako kompenzáciu poskytne 20 € poukážku na nákup pohonných hmôt.

  Groupama Assistance PLUS nad rámec základnej asistencie zaistí aj:
 • prepravu cestujúcich do miesta bydliska dopravnými prostriedkami taxi, vlak alebo letecky (economy class) v prípade krádeže alebo ak oprava vozidla potrvá dlhšie než 8 hodín
 • v prípade nedostatku paliva dovoz paliva, v prípade zámeny paliva odťah vozidla do najbližšieho servisu
 • dobitie batérie, odomknutie vozidla či dovoz náhradných kľúčov v prípade ich zabuchnutia vo vozidle, straty alebo zlomenia
 • repatriáciu vozidla zo zahraničia do servisu v SR v prípade, že 8 hodín od momentu škodovej udalosti nebude možné vozidlo opraviť.


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.