NOVINKA - Cestovné poistenie pre študijné pobyty a stáže

 
 
  Výhody cestovného poistenia pre študijné pobyty a stáže:
  

pre študentov, učiteľov a pracovníkov stredných a vysokých škôl

bez podmienky návratu na Slovensko počas celého roka

cestovné poistenie s okmažitou platnosťou v deň uzatvorenia

cestovné poistenie s výhodným ročným poistením od 50 EUR

ponúkame vám 3 balíky poistných rizík, možnosť výberu podľa vašich potrieb

naši klienti majú k dispozícii 24 hodinovú asistenčnú službu

 

 
 
 
Garancia rýchlosti likvidácie aj v cestovnom poistení
 
Službu Garancia rýchlosti likvidácie poskytujeme aj v cestovnom poistení pre študijné pobyty a stáže úplne bezplatne. Touto službou zaručujeme, že škodovú udalosť z cestovného poistenia uzavrieme najneskôr do 10 pracovných dní od jej zdokladovania. Ak to nestihneme, uhradíme Vám sumu zodpovedajúcu polovici poistného, ktoré bolo určné na poistnej zmluve pre poistenú osobu, na ktorú sa viaže škodová udalosť.


 
 
Rozsah krytia / poistné sumy Optimum Štandard Exclusive
Európa Svet okrem USA a Kanady, Celý svet Európa Svet okrem USA a Kanady, Celý svet Európa Svet okrem USA a Kanady, Celý svet
Liečebné náklady celkom, z toho: 50 000 € 300 000 € 500 000 €
lekárske ošetrenie 50 000 € 300 000 € 500 000 €
hospitalizácia  50 000 € 300 000 € 500 000 €
preprava poisteného 50 000 € 300 000 € 500 000 €
doprovod dieťaťa  700 € 1 000 € 700 € 1 000 € 700 € 1 000 €
návšteva chorého 700 € 1 000 € 700 € 1 000 € 700 € 1 000 €
predĺženie pobytu 300 € 500 € 400 € 600 € 500 € 700 €
prevoz telesných pozostatkov 10 000 € 15 000 € 15 000 € 20 000 € 20 000 € 25 000 €
zubné ošetrenie 250 € jeden zub/ 
500 € 2 zuby
250 € jeden zub/ 
500 € 2 zuby
250 € jeden zub/ 
500 € 2 zuby
Zodpovednosť za škody 
na majetku 50 000 € 100 000 €
na zdraví 100 000 € 200 000 €
Úraz
trvalé následky  10 000 € 20 000 €
smrť úrazom 5 000 €  10 000 €
Poistenie batožiny a straty dokladov
batožina, z toho: 1000 € 1 300  €
limit na jednu vec 300 € 400 €
optické a elektronické prístroje  200 € 300 €
osobné a cestovné doklady 300 € 300 €
Neskoré dodanie batožiny 300 € 300 €
Storno cestovnej služby a predčasný návrat
storno cestovnej služby 1 000 €/os. 1 300 €/os.
dopravné náklady
na predčasný návrat
700 €/os. 1 000 €/os.
nečerpané náklady
na ubytovanie   
1 000 €/os. 1 300 €/os.
storno cestovnej služby
a predčasný návrat
limit na poistnú zmluvu
2 990 € 2 990 €
Meškanie odletu 150 €/os. 150 €/os.
Nepojazdné vozidlo
náklady na ubytovanie 80 €
cestovné náklady 150 €
Právna ochrana
kaucia 5 000 €
právne zastúpenie 10 000 €
Náklady na záchrannú činnosť 10 000 € 20 000 €
COVID poistenie
náklady na ubytovanie
v prípade karantény
50 €/os./noc
max. 500 €
náklady na dopravu
po ukončení karantény
500 €/osoba
náklady na dopravu
z dôvodu predčasného návratu
300 €/osoba
1 500 €  poistná zmluva
 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.