Poistenie nehnuteľností a domácností - ZĽAVA 15%

Komplexné poistenie nehnuteľností a domácností ponúka širokú škálu krytých rizík už aj v základnom balíku.

  Výhody poistenia nehnuteľností a domácností:
  

NOVINKA 
súčasťou asistenčných služieb je aj cykloasistencia, vďaka ktorej naši klienti majú nárok na opravu bicykla na mieste v prípade, ak sa stane bicykel nepojazdným
z dôvodu poruchy alebo nehody

 
NOVINKA 
v rámci asistenčnej služby je k dispozícii konzultácia s veterinárom po telefóne, kde naši klienti môžu preveriť zdravotný stav zvieraťa, konzultovať ohľadom liekov, špeciálnej diéty alebo ďalších tém súvisiace so zdravotným stavom zvieraťa 
 
uzatvorením poistenia Bezpečný domov získate ZADARMO 14 dňové cestovné poistenie pre cesty do Európy

škoda na meračoch vody spôsobená mrazom
 

škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi
 

zľava 15% z ročného poistného, platí do 31.12.2022
 

poistenie elektromotorov pre prípad skratu, vrátane kotlov

 
špeciálne sklá, vrátane sklenenej výplne dvierok krbu, dvierok plynovej a elektrickej rúry
 
komplexné poistenie so širokou škálou ďalších poistných rizík 
 

veľké množstvo pripoistení 

poistenie aj pre svojich blízkych a dokonca i domácich miláčikov

pozáručná oprava domácich spotrebičov úplne ZADARMO

garancia rýchlosti likvádácie do 10 dní 

naši klienti majú k dispozícii 24 hodinovú asistenčnú službu Europ Assistance 

 

 

Garancia rýchlosti likvidácie do 10 dní aj pri poistení Bezpečný domov, v rámci ktorého máme pozáručnú opravu domácich spotrebičov úplne ZADARMO.  


Mám záujem o poistenie


Základné poistenie budovy

V rámci poistenia budov si môžete uzatvoriť poistenie pre rodinný dom, byt, vedľajšiu stavbu, garáž, rozostavanú stavbu, rekreačnú budovu alebo budovu v rekonštrukcii. Poistenie budovy sa súčasne vzťahuje aj na príslušenstvo budovy, napr. oplotenie, zámkovú dlažbu či stavebné súčasti budovy, napr. okná, dvere, satelitnú anténu či kamerový systém.  

Na výber máte z troch základných balíkov poistenia: Basic, Komfort a Prémium. K týmto balíkom si podľa potreby a požiadaviek môžete uzatvoriť pripoistenia. Už v základnom balíku Basic ponúkame širokú škálu poistných rizík so 100% limitom krytia, ako napr. atmosférické zrážky, víchrica, záplava, povodeň, krádež či lúpež. 

Ďalšie riziká, ktoré sú predmetom poistenia podľa jednotlivých balíkov:


prepätie a skrat elektromotorov
vandalizmus - vrátane škôd spôsobených sprejermi
krádež stavebných súčastí
peniaze v hotovosti
odcudzenie a strata osobných dokladov, platobnej karty alebo kľúčov
náklady na liečenie úrazu domácich zvierat - psa a mačky
zodpovednosť za škody v každom balíku v cene, s možnou územnou platnosťou až pre celý svet
právna ochrana
úraz poisteného a osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti
prerušenie platby poistného počas nezamestnanosti alebo dlhodobej práceneschopnosti
škody na náhradných dieloch a na príslušenstve motorových vozidiel následkom poistných
          udalostí

 
Bezpečný domov BASIC KOMFORT PREMIUM
Poistné riziká, veci, náklady
pre poistenie budov a domácností 
Trvalo obývaná Trvalo neobývaná Trvalo obývaná Trvalo neobývaná Trvalo obývaná Trvalo neobývaná
Požiar 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Výbuch 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Úder blesku 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dym 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prepätie 1 200 € 1 200 € 2 400 € 2 400 € 100% 100%
Povodeň, záplava 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Víchrica 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Krupobitie 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Atmosférické zrážky 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Zosuv pôdy, zrútenie skál a zeminy 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pád stromov, stožiarov a iných predmetov 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ťarcha snehu, námraza 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Zemetrasenie 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Lavína 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prepad neznámej dutiny 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Náraz vozidla 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pád lietajúceho telesa 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Voda z vodovodného zariadenia 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Voda z akvária 100 € - 300 € - 400 € -
Mráz na meračoch vody 100 € 100 € 100 € 100 € 200 € 200 €
Spätné vystúpenie vody bez povodne, záplavy 100 € 50 € 200 € 100 € 1000 € 500 €
Škoda na podlahovom vykurovacom systéme 400 € 400 € 1 200 € 1 200 € 2 400 € 2 400 €
Odcudzenie, vandalizmus po vlámaní 100% 50% 100% 50% 100% 50%
Lúpež 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Zodpovednosť za škodu 30 000 € 30  000 € 60 000 € 60 000 € 90 000 € 90 000 €
Úrazové poistenie 100 € 100 € 200 € 200 € 300 € 300 €
Dočasné oslobodenie od platenia poistného  3 mesiace 3 mesiace 3 mesiace 3 mesiace 3 mesiace 3 mesiace
Právna ochrana 200 € 200 € 500 € 500 € 1 000 € 1 000 €
Vandalizmus na budove - - 1 200 € 600 € 2 400 € 1 200 €
Škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi 100 € - 200 € - 400 € -
Asistenčná služba - - 120 €/škoda a 240 €/rok 120 €/škoda a 240 €/rok 240 €/škoda a 480 €/rok 240 €/škoda a 480 €/rok
Sklo 100% 50% 100% 50% 100% 50%
Stavebné súčasti  budovy - krádež 400 € 400 € 2 000 € 2 000 € 4 000 € 4 000 €
Veci mimo miesta poistenia 400 € 400 € 1 200 € 1 200 € 2 400 € 2 400 €
Osobné doklady a platobná karta – krádež a strata - - 100% 100% 100% 100%
Potraviny v chladničke, mrazničke - - 400 € 200 € 1 200 € 600 €
Peniaze v hotovosti - - 200 € - 400 € -
Pes a mačka - úraz - - 400 € - 800 € -
Kľúč od bytu, domu - strata - - - - 120 € 60 €
Elektromotory  - - - - 800 € 400 €
Náhradné diely a príslušenstvo motorových vozidiel - - - - 800 € 400 €
Náklady na hasenie, záchranné a búracie práce 5% 5% 10% 10% 15% 15%
Náklady na vysťahovanie z dôvodu hroziacich záplav 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 €
Náklady pre poistenie budov             
Náklady na náhradné ubytovanie, prenájom z dôvodu neobývania po poistnej udalosti  max. 120 dní max. 120 dní max. 120 dní, max. 120 dní max. 120 dní max. 120 dní
max. 800 € max. 800 € max. 800 € max. 800 € max. 800 € max. 800 €

 

Základné poistenie domácnosti

Predmetom poistenia sú všetky hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie Vašej  domácnosti, napríklad nábytok, elektronika, úžitkové predmety, ďalej predmety, ktoré majú vysokú umeleckú a historickú hodnotu, ako napríklad klenoty, kožušiny, starožitný nábytok, výtvarné diela, grafiky.


Môžete si vybrať zo troch základných balíkov poistenia: Basic, Komfort a Prémium.
K týmto balíkom si podľa potreby a požiadaviek môžete uzatvoriť aj pripoistenia, ktoré zaručujú komplexnú a rozsiahlu ochranu Vášho domova.
Už v základnom balíku Basic ponúkame širokú škálu poistných rizík so 100% limitom krytia, napr. atmosférické zráźky, víchrica, záplava a povodeň, škody spôsobené prepadom neznámej dutiny, krádež a lúpež, poistenie skla, atď.

Ďalšie riziká a veci, ktoré sú predmetom poistenia podľa jednotlivých balíkov:

prepätie a skrat elektromotorov
vandalizmus - vrátane škôd spôsobených sprejermi
krádež stavebných súčastí
peniaze v hotovosti
odcudzenie a strata osobných dokladov, platobnej karty alebo kľúčov
náklady na liečenie úrazu domácich zvierat - psa a mačky
zodpovednosť za škody v každom balíku v cene, s možnou územnou platnosťou až pre celý
          svet

právna ochrana
úraz poisteného a osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti
prerušenie platby poistného počas nezamestnanosti alebo dlhodobej práceneschopnosti
škody na náhradných dieloch a na príslušenstve motorových vozidiel následkom poistných
          udalostí.

 
Bezpečný domov BASIC KOMFORT PREMIUM
Poistné riziká, veci, náklady
pre poistenie budov a domácností 
Trvalo obývaná Trvalo neobývaná Trvalo obývaná Trvalo neobývaná Trvalo obývaná Trvalo neobývaná
Požiar 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Výbuch 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Úder blesku 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dym 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prepätie 1 200 1 200 2 400 2 400 100% 100%
Povodeň, záplava 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Víchrica 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Krupobitie 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Atmosférické zrážky 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Zosuv pôdy, zrútenie skál a zeminy 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pád stromov, stožiarov a iných predmetov 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tiaž snehu, námraza 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Zemetrasenie 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Lavína 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prepad neznámej dutiny 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Náraz vozidla 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pád lietajúceho telesa 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Voda z vodovodného zariadenia 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Voda z akvária 100 € - 300 € - 400 € -
Spätné vystúpenie vody bez povodne, záplavy 100 € 50 € 200 € 100 € 1000 € 500 €
Škoda na podlahovom vykurovacom systéme 400 400 1 200 1 200 2 400 2 400
Odcudzenie, vandalizmus po vlámaní 100% 50% 100% 50% 100% 50%
Lúpež 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Zodpovednosť za škodu 30 000 30  000 60 000 60 000 90 000 90 000
Úrazové poistenie 100 100 200 200 300 300
Dočasné oslobodenie od platenia poistného  3 mesiace 3 mesiace 3 mesiace 3 mesiace 3 mesiace 3 mesiace
Právna ochrana 200 € 200 € 500 500  1 000 1 000
Vandalizmus na budove - - 1 200 600 2 400 1 200
Asistenčná služba - - 120 /škoda a 240 /rok 120 /škoda a 240 /rok 240 /škoda a 480 €/rok 240 /škoda a 480 /rok
Sklo 100% 50% 100% 50% 100% 50%
Stavebné súčasti  budovy - krádež 400 400 2 000 2 000 4 000 4 000
Veci mimo miesta poistenia 400 400 1 200 1 200 2 400 2 400
Osobné doklady a platobná karta – krádež a strata - - 100% 100% 100% 100%
Potraviny v chladničke, mrazničke - - 400 200 1 200 600
Peniaze v hotovosti - - 200 - 400 -
Pes a mačka - úraz - - 400 - 800 -
Kľúč od bytu, domu - strata - - - - 120 60
Elektromotory  - - - - 800 400
Náhradné diely a príslušenstvo motorových vozidiel - - - - 800 400
Náklady na hasenie, záchranné a búracie práce 5% 5% 10% 10% 15% 15%
Náklady na vysťahovanie z dôvodu hroziacich záplav 400 400 400 400 400 400
Limity pre poistenie domácnosti            
Elektronické a optické prístroje  20% 10%, max. 1 000 30% 15%, max. 1 500 40% 20%, max. 2 000
Veci v garáži (okrem poistenia vozidiel v garáži),vedľajšej stavbe, príslušenstve bytu 10% 5% 20% 10% 30% 15%
Zvieratá, majetok mikropodnikateľa, záhradný nábytok  5% 5% 5% 5% 5% 5%
Cudzie veci 5% - 5% - 5% -


 

Pripoistenia

Na čo sa vzťahujú pripoistenia?

U nás získate rozsiahlu poistnú ochranu šitú na mieru vďaka našej bezkonkurenčnej ponuke pripoistení:

úrazové pripoistenie
pripoistenie poľnohospodárskych malovýrobcov
pripoistenie špeciálnych skiel
pripoistenie majetku mikropodnikateľov
pripoistenie pohrebných nákladov
pripoistenie rekonštrukcie budovy a stavebného materiálu
pripoistenie vozidiel v garáži
pripoistenie bicykla, motocykla a štvorkolky
pripoistenie náhrobného pomníka
pripoistenie záhradného nábytku a rastlín
pripoistenie ušlého zisku z nájmu

Asistenčné služby 24 hodín denne 7 dní v týždni NONSTOP

K balíkom Komfort a Prémium zabezpečíme aj bezplatnú NONSTOP asistenčnú službu, ktorá Vám poskytne pomoc 24 hodín denne.
V prípade nehody alebo poruchy Vám budeme k dispozícii ako prví, poradíme ako správne postupovať, prípadne Vám sprostredkujeme vhodného odborníka, napríklad plynára, kúrenára, sklenára či kominára. 

Pomôžeme Vám otvoriť zabuchnuté dvere a v prípade poruchy alebo nefunkčnosti domáceho spotrebiča zabezpečíme jeho opravu.

Telefonický kontakt na asistenčnú službu
Europ Assistance: +421 2 208 54 505


.
 

Služby

Kliknite pre


    Platba poistného
   Hlásenie škodovej udalosti
    Stav mojej škodovej udalosti      
    Aktuálne kurzy

Flotilové poistenie motorových vozidiel

Produkt ponúkame pre zamestnávateľov, ktorí vlastnia vo svojej firme 5 alebo viac motorových vozidiel.Flotilové poistenia vám zabezpečia jednotlivé autá alebo celý vozový park v prípade poškodenia, zničenia, živelnej udalosti alebo odcudzenia

Viac informácií >>

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.