Poistenie nehnuteľností a domácností - ZĽAVA 15%

Komplexné poistenie nehnuteľností a domácností ponúka širokú škálu krytých rizík už aj v základnom balíku.

  Výhody poistenia nehnuteľností a domácností:
  
NOVÉ RIZIKO
škoda na meračoch vody spôsobená mrazom
 
NOVÉ RIZIKO 
škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi
 

zľava 15% z ročného poistného, platí do 31.12.2021
 

poistenie elektromotorov pre prípad skratu, vrátane kotlov

 
špeciálne sklá, vrátane sklenenej výplne dvierok krbu, dvierok plynovej a elektrickej rúry
 
komplexné poistenie so širokou škálou ďalších poistných rizík 
 

veľké množstvo pripoistení 

poistenie aj pre svojich blízkych a dokonca i domácich miláčikov

pozáručná oprava domácich spotrebičov úplne ZADARMO

garancia rýchlosti likvádácie do 10 dní 

naši klienti majú k dispozícii 24 hodinovú asistenčnú službu Europ Assistance 

 

 

Garancia rýchlosti likvidácie do 10 dní aj pri poistení Bezpečný domov, v rámci ktorého máme pozáručnú opravu domácich spotrebičov úplne ZADARMO.  

Mám záujem o poistenie

Základné poistenie budovy

V rámci poistenia budov si môžete uzatvoriť poistenie pre rodinný dom, byt, vedľajšiu stavbu, garáž, rozostavanú stavbu, rekreačnú budovu alebo budovu v rekonštrukcii. Poistenie budovy sa súčasne vzťahuje aj na príslušenstvo budovy, napr. oplotenie, zámkovú dlažbu či stavebné súčasti budovy, napr. okná, dvere, satelitnú anténu či kamerový systém.  

Na výber máte z troch základných balíkov poistenia: Basic, Komfort a Prémium. K týmto balíkom si podľa potreby a požiadaviek môžete uzatvoriť pripoistenia. Už v základnom balíku Basic ponúkame širokú škálu poistných rizík so 100% limitom krytia, ako napr. atmosférické zrážky, víchrica, záplava, povodeň, krádež či lúpež. 

Ďalšie riziká, ktoré sú predmetom poistenia podľa jednotlivých balíkov:


prepätie a skrat elektromotorov
vandalizmus - vrátane škôd spôsobených sprejermi
krádež stavebných súčastí
peniaze v hotovosti
odcudzenie a strata osobných dokladov, platobnej karty alebo kľúčov
náklady na liečenie úrazu domácich zvierat - psa a mačky
zodpovednosť za škody v každom balíku v cene, s možnou územnou platnosťou až pre celý svet
právna ochrana
úraz poisteného a osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti
prerušenie platby poistného počas nezamestnanosti alebo dlhodobej práceneschopnosti
škody na náhradných dieloch a na príslušenstve motorových vozidiel následkom poistných
          udalostí

 
Bezpečný domov BASIC KOMFORT PREMIUM
Poistné riziká, veci, náklady
pre poistenie budov a domácností 
Trvalo obývaná Trvalo neobývaná Trvalo obývaná Trvalo neobývaná Trvalo obývaná Trvalo neobývaná
Požiar 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Výbuch 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Úder blesku 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dym 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prepätie 1 200 € 1 200 € 2 400 € 2 400 € 100% 100%
Povodeň, záplava 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Víchrica 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Krupobitie 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Atmosférické zrážky 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Zosuv pôdy, zrútenie skál a zeminy 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pád stromov, stožiarov a iných predmetov 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ťarcha snehu, námraza 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Zemetrasenie 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Lavína 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prepad neznámej dutiny 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Náraz vozidla 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pád lietajúceho telesa 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Voda z vodovodného zariadenia 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Voda z akvária 100 € - 300 € - 400 € -
Mráz na meračoch vody 100 € 100 € 100 € 100 € 200 € 200 €
Spätné vystúpenie vody bez povodne, záplavy 100 € 50 € 200 € 100 € 1000 € 500 €
Škoda na podlahovom vykurovacom systéme 400 € 400 € 1 200 € 1 200 € 2 400 € 2 400 €
Odcudzenie, vandalizmus po vlámaní 100% 50% 100% 50% 100% 50%
Lúpež 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Zodpovednosť za škodu 30 000 € 30  000 € 60 000 € 60 000 € 90 000 € 90 000 €
Úrazové poistenie 100 € 100 € 200 € 200 € 300 € 300 €
Dočasné oslobodenie od platenia poistného  3 mesiace 3 mesiace 3 mesiace 3 mesiace 3 mesiace 3 mesiace
Právna ochrana 200 € 200 € 500 € 500 € 1 000 € 1 000 €
Vandalizmus na budove - - 1 200 € 600 € 2 400 € 1 200 €
Škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi 100 € - 200 € - 400 € -
Asistenčná služba - - 120 €/škoda a 240 €/rok 120 €/škoda a 240 €/rok 240 €/škoda a 480 €/rok 240 €/škoda a 480 €/rok
Sklo 100% 50% 100% 50% 100% 50%
Stavebné súčasti  budovy - krádež 400 € 400 € 2 000 € 2 000 € 4 000 € 4 000 €
Veci mimo miesta poistenia 400 € 400 € 1 200 € 1 200 € 2 400 € 2 400 €
Osobné doklady a platobná karta – krádež a strata - - 100% 100% 100% 100%
Potraviny v chladničke, mrazničke - - 400 € 200 € 1 200 € 600 €
Peniaze v hotovosti - - 200 € - 400 € -
Pes a mačka - úraz - - 400 € - 800 € -
Kľúč od bytu, domu - strata - - - - 120 € 60 €
Elektromotory  - - - - 800 € 400 €
Náhradné diely a príslušenstvo motorových vozidiel - - - - 800 € 400 €
Náklady na hasenie, záchranné a búracie práce 5% 5% 10% 10% 15% 15%
Náklady na vysťahovanie z dôvodu hroziacich záplav 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 €
Náklady pre poistenie budov             
Náklady na náhradné ubytovanie, prenájom z dôvodu neobývania po poistnej udalosti  max. 120 dní max. 120 dní max. 120 dní, max. 120 dní max. 120 dní max. 120 dní
max. 800 € max. 800 € max. 800 € max. 800 € max. 800 € max. 800 €

 

Základné poistenie domácnosti

Predmetom poistenia sú všetky hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie Vašej  domácnosti, napríklad nábytok, elektronika, úžitkové predmety, ďalej predmety, ktoré majú vysokú umeleckú a historickú hodnotu, ako napríklad klenoty, kožušiny, starožitný nábytok, výtvarné diela, grafiky.


Môžete si vybrať zo troch základných balíkov poistenia: Basic, Komfort a Prémium.
K týmto balíkom si podľa potreby a požiadaviek môžete uzatvoriť aj pripoistenia, ktoré zaručujú komplexnú a rozsiahlu ochranu Vášho domova.
Už v základnom balíku Basic ponúkame širokú škálu poistných rizík so 100% limitom krytia, napr. atmosférické zráźky, víchrica, záplava a povodeň, škody spôsobené prepadom neznámej dutiny, krádež a lúpež, poistenie skla, atď.

Ďalšie riziká a veci, ktoré sú predmetom poistenia podľa jednotlivých balíkov:

prapätie a skrat elektromotorov
vandalizmus - vrátane škôd spôsobených sprejermi
krádež stavebných súčastí
peniaze v hotovosti
odcudzenie a strata osobných dokladov, platobnej karty alebo kľúčov
náklady na liečenie úrazu domácich zvierat - psa a mačky
zodpovednosť za škody v každom balíku v cene, s možnou územnou platnosťou až pre celý
          svet

právna ochrana
úraz poisteného a osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti
prerušenie platby poistného počas nezamestnanosti alebo dlhodobej práceneschopnosti
škody na náhradných dieloch a na príslušenstve motorových vozidiel následkom poistných
          udalostí.

 
Bezpečný domov BASIC KOMFORT PREMIUM
Poistné riziká, veci, náklady
pre poistenie budov a domácností 
Trvalo obývaná Trvalo neobývaná Trvalo obývaná Trvalo neobývaná Trvalo obývaná Trvalo neobývaná
Požiar 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Výbuch 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Úder blesku 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dym 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prepätie 1 200 1 200 2 400 2 400 100% 100%
Povodeň, záplava 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Víchrica 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Krupobitie 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Atmosférické zrážky 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Zosuv pôdy, zrútenie skál a zeminy 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pád stromov, stožiarov a iných predmetov 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tiaž snehu, námraza 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Zemetrasenie 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Lavína 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prepad neznámej dutiny 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Náraz vozidla 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pád lietajúceho telesa 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Voda z vodovodného zariadenia 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Voda z akvária 100 € - 300 € - 400 € -
Spätné vystúpenie vody bez povodne, záplavy 100 € 50 € 200 € 100 € 1000 € 500 €
Škoda na podlahovom vykurovacom systéme 400 400 1 200 1 200 2 400 2 400
Odcudzenie, vandalizmus po vlámaní 100% 50% 100% 50% 100% 50%
Lúpež 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Zodpovednosť za škodu 30 000 30  000 60 000 60 000 90 000 90 000
Úrazové poistenie 100 100 200 200 300 300
Dočasné oslobodenie od platenia poistného  3 mesiace 3 mesiace 3 mesiace 3 mesiace 3 mesiace 3 mesiace
Právna ochrana 200 € 200 € 500 500  1 000 1 000
Vandalizmus na budove - - 1 200 600 2 400 1 200
Asistenčná služba - - 120 /škoda a 240 /rok 120 /škoda a 240 /rok 240 /škoda a 480 €/rok 240 /škoda a 480 /rok
Sklo 100% 50% 100% 50% 100% 50%
Stavebné súčasti  budovy - krádež 400 400 2 000 2 000 4 000 4 000
Veci mimo miesta poistenia 400 400 1 200 1 200 2 400 2 400
Osobné doklady a platobná karta – krádež a strata - - 100% 100% 100% 100%
Potraviny v chladničke, mrazničke - - 400 200 1 200 600
Peniaze v hotovosti - - 200 - 400 -
Pes a mačka - úraz - - 400 - 800 -
Kľúč od bytu, domu - strata - - - - 120 60
Elektromotory  - - - - 800 400
Náhradné diely a príslušenstvo motorových vozidiel - - - - 800 400
Náklady na hasenie, záchranné a búracie práce 5% 5% 10% 10% 15% 15%
Náklady na vysťahovanie z dôvodu hroziacich záplav 400 400 400 400 400 400
Limity pre poistenie domácnosti            
Elektronické a optické prístroje  20% 10%, max. 1 000 30% 15%, max. 1 500 40% 20%, max. 2 000
Veci v garáži (okrem poistenia vozidiel v garáži),vedľajšej stavbe, príslušenstve bytu 10% 5% 20% 10% 30% 15%
Zvieratá, majetok mikropodnikateľa, záhradný nábytok  5% 5% 5% 5% 5% 5%
Cudzie veci 5% - 5% - 5% -


 

Pripoistenia

Na čo sa vzťahujú pripoistenia?

U nás získate rozsiahlu poistnú ochranu šitú na mieru vďaka našej bezkonkurenčnej ponuke pripoistení:

úrazové pripoistenie
pripoistenie poľnohospodárskych malovýrobcov
pripoistenie špeciálnych skiel
pripoistenie majetku mikropodnikateľov
pripoistenie pohrebných nákladov
pripoistenie rekonštrukcie budovy a stavebného materiálu
pripoistenie vozidiel v garáži
pripoistenie bicykla, motocykla a štvorkolky
pripoistenie náhrobného pomníka
pripoistenie záhradného nábytku a rastlín
pripoistenie ušlého zisku z nájmu

Asistenčné služby 24 hodín denne 7 dní v týždni NONSTOP

K balíkom Komfort a Prémium zabezpečíme aj bezplatnú NONSTOP asistenčnú službu, ktorá Vám poskytne pomoc 24 hodín denne.
V prípade nehody alebo poruchy Vám budeme k dispozícii ako prví, poradíme ako správne postupovať, prípadne Vám sprostredkujeme vhodného odborníka, napríklad plynára, kúrenára, sklenára či kominára. 

Pomôžeme Vám otvoriť zabuchnuté dvere a v prípade poruchy alebo nefunkčnosti domáceho spotrebiča zabezpečíme jeho opravu.

Telefonický kontakt na asistenčnú službu
Europ Assistance: +421 2 208 54 505


.
 

Služby

Kliknite pre


    Platba poistného
   Hlásenie škodovej udalosti
    Stav mojej škodovej udalosti      
    Aktuálne kurzy

Flotilové poistenie motorových vozidiel

Produkt ponúkame pre zamestnávateľov, ktorí vlastnia vo svojej firme 5 alebo viac motorových vozidiel.Flotilové poistenia vám zabezpečia jednotlivé autá alebo celý vozový park v prípade poškodenia, zničenia, živelnej udalosti alebo odcudzenia

Viac informácií >>

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.