Odvolanie platnosti Verejných prísľubov

Odvolanie platnosti Verejných prísľubov

Vážení poistníci/poistené osoby,
 
z dôvodov blížiacej sa účinnosti predaja aktivít Groupamy poisťovne a. s., pobočky poisťovne z iného členského štátu (ďalej Groupama) spoločnosti Union poisťovňa, a.s., Groupama v súlade s obsahom nižšie uvedených dokumentov oznamuje všetkým dotknutým poistníkom a poisteným osobám, na ktorých sa predmetné dokumenty vzťahujú, že s účinnosťou od 1.12.2022 odvoláva platnosť a účinnosť verejných prísľubov:
 

    - Podmienky poskytnutia GRL v havarijnom poistení
    - Podmienky poskytnutia GRL v poistení nehnuteľností a domácností
    - Poskytnutie konzultácie pre trestné konanie

Po skončení platnosti a účinnosti vyššie uvedených verejných prísľubov sa už nebude možné dovolávať práv alebo plnení, poskytovaných Groupamou.

Poisťovateľ zároveň oznamuje všetkým dotknutým poistníkom a poisteným osobám, na ktorých sa nižšie uvedené dokumenty vzťahujú, že platnosť a účinnosť nasledujúcich verejných prísľubov:
 

  - Verejný prísľub na poskytnutie cestovného poistenia
  - Verejný prísľub na poskytnutie plnenia (v prípade úrazu s trvalými následkami minimálne 76 % alebo smrti vodiča poisteného vozidla),

končí k 31.12.2022 vrátane, tak ako je uvedené v ich obsahu. Po skončení platnosti a účinnosti vyššie uvedených verejných prísľubov sa už nebude možné dovolávať práv alebo plnení poskytovaných poisťovateľom.

Tlačivo je na stiahnutie TU.

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.