Poistenie motorových vozidiel

V tejto kategórii Vám poskytneme informácie o poistení motorových vozidiel.

Ďalej

Životné poistenie

Postarajte sa o Vašu budúcnosť a pripravte sa na nečakané životné situácie pomocou životného poistenia.

Ďalej

Poistenie nehnuteľností a domácností

Zabezpečte si svoj hnuteľný a nehnuteľný majetok pred živelnou pohromou, krádežou alebo škodou spôsobenou zamestnancom.

Ďalej

Poistenie pre podnikateľov

Určené pre podnikateľov, ktorí pokladajú svoj hnuteľný i nehnuteľný majetok za aktíva v podnikaní a preto sa chcú zabezpečiť proti škodovej udalosti.

Ďalej

Cestovné poistenie

Uzatvorte si cestovné poistenie k individuálnemu alebo skupinovému cestovaniu.

Ďalej

Zodpovednosť zamestnanca

Určená pre fyzickú osobu, ktorá má pracovný pomer založený pracovnou zmluvou na dobu neurčitú. 

Ďalej


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.