Životné poistenie

Postarajte sa o Vašu budúcnosť a pripravte sa na nečakané životné situácie pomocou životného poistenia.

Ďalej

Poistenie motorových vozidiel

V tejto kategórii Vám poskytneme informácie o poistení motorových vozidiel.

Ďalej

Poistenie majetku a zodpovednosti

Zabezpečte si svoj hnuteľný a nehnuteľný majetok pred živelnou pohromou, krádežou alebo škodou spôsobenou zamestnancom.

Ďalej

Poistenie pre podnikateľov

Určené pre podnikateľov, ktorí pokladajú svoj hnuteľný i nehnuteľný majetok za aktíva v podnikaní a preto sa chcú zabezpečiť proti škodovej udalosti.

Ďalej

Cestovné poistenie

Uzatvorte si cestovné poistenie k individuálnemu alebo skupinovému cestovaniu.

Ďalej

Poistenie v OTP Banke

Zoznam všetkých produktov, ktoré je možné uzavrieť v pobočkách OTP Banky.

Ďalej


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071