Groupama vo svete

Silná medzinárodná skupina


Slovenská pobočka poisťovne Groupama je členom silnej medzinárodnej poisťovacej skupiny, ktorá pochádza z Francúzska, kde patrí medzi dlhodobých lídrov na trhu.
  • Svoje zastúpenie má celkovo v 10 krajinách na troch svetadieloch.
  • Mimo Francúzska zamestnáva 6500 ľudí, ktorí sa starajú o 6 miliónov klientov. 


Materská spoločnosť vlastní banku Groupama Banque a spoločnosť Groupama Asset Management. Okrem svojej veľkosti dávajú Groupame silu a rešpekt aj dlhé roky skúseností, jej história sa píše už celé storočie. Napriek vývoju a zmenám si spoločnosť dodnes zachováva svoje hodnoty - dostupnosť a súdržnosť.

 

Rating skupiny Groupama podľa agentúry Fitch Ratings (6/2019):

Insurer Financial Strength (IFS) - A 

Outlook: positive

 
  
 Zodpovednosť a solidarita

Skupina Groupama je verná svojim hodnotám a tradíciám, a preto sa správa zodpovedne. Už dlhé roky aktívne podporuje rôzne nadácie, programy, iniciatívy a podujatia. Radi by sme spomenuli aspoň zopár z nich:


              Fondation for Health je vlastná nadácia Skupiny Groupama,
              ktorej cieľom je výskum vzácnych chorôb.
 

 

               Nadácia Groupama Gan pre kino a film podporuje popri súčasnej kinematografii
               aj záchranu a vyhotovenie kópií historických filmov.
 

 

Cyklistický tím Groupama-FDJ vznikol spojením dlhoročných cyklistických partnerov. Skupina Groupama je hrdá na to, že môže podporiť nové športové družstvo, ktoré dosahuje úspechy na najznámejších pretekoch na svete,
Tour de France či Giro d´Italia.


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.