Groupama vo svete

Silná medzinárodná skupina


Slovenská pobočka poisťovne Groupama je členom silnej medzinárodnej poisťovacej skupiny, ktorá pochádza z Francúzska, kde patrí medzi dlhodobých lídrov na trhu.
  • Svoje zastúpenie má celkovo v 12 krajinách na troch svetadieloch.
  • Zamestnáva 35 tisíc ľudí, ktorí sa starajú o 13 miliónov klientov.
Materská spoločnosť vlastní banku Groupama Banque a spoločnosť Groupama Asset Management. Okrem svojej veľkosti dávajú Groupame silu a rešpekt aj dlhé roky skúseností, jej história sa píše už celé storočie. Napriek vývoju a zmenám si spoločnosť dodnes zachováva svoje hodnoty - dostupnosť a súdržnosť.
 

Rating skupiny Groupama podľa agentúry Fitch Ratings (6/2019):

Insurer Financial Strength (IFS) - A 

Outlook: positive

 

Groupama v 12 krajinách sveta
 
 

 Zodpovednosť a solidarita

Skupina Groupama je verná svojim hodnotám a tradíciám, a preto sa správa zodpovedne. Už dlhé roky aktívne podporuje rôzne nadácie, programy, iniciatívy a podujatia. Radi by sme spomenuli aspoň zopár z nich:


Fondation for Health je vlastná nadácia Skupiny Groupama, ktorej cieľom je výskum vzácnych chorôb.
 

 

Nadácia Groupama Gan pre kino a film podporuje popri súčasnej kinematografii aj záchranu a vyhotovenie kópií historických filmov.
 

 

Svetoznámy jachtár Franck Cammas prekonal mnoho svetových rekordov s podporou Groupamy, ktorá je už viac desaťročí jeho najvýznamnejším sponzorom.


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.