Groupama na Slovensku

Profesionalita, férovosť a široké spektrum produktov

Skupina Groupama vstúpila na slovenský poistný trh v roku 2009. Po štrukturálnych zmenách  v roku 2012 sa naplno sústreďujeme na rozširovanie nášho portfólia o moderné a flexibilné druhy životného i neživotného poistenia. Modernizovali sme klienstky servis a spustili nový systém spracovania poistných zmlúv a škodových udalostí. Podarilo sa nám tiež podporiť dostupnosť produktov cez telefón a prostredníctvom online formulára.

V uplynulom období sme zaviedli ďalšie nové služby:
  • rozšírenie Garancie rýchlosti likvidácie do 10 dní na cestovné poistenie 
  • úrazové poistenie vodiča v PZP
  • uhrádzanie škôd z PZP pre osobné motorové vozidlá bez uplatnenia amortizácie
  • služba Diagnose.me v rizikovom životnom poistení Bezpečný život
  • benefity za zdravý životný štýl v rizikovom životnom poistení Bezpečný život
  • nové, rozšírené asistenčné služby
  • nový výhodné spoluúčasti v havarijnom poistení.


Naše poistné produkty sú dostupné vo vlastných klientskych centrách a u našich maklérskych partnerov. 


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.