Tlačové správy

Publikované 2021.04.20

Nielen férový partner, ale aj férový zamestnávateľ

Vysoká spokojnosť zamestnancov, nízka fluktuácia a množstvo skvelých benefitov, ktoré ocenia kolegovia všetkých generácií.

BRATISLAVA – Vysoká spokojnosť zamestnancov, nízka fluktuácia a množstvo skvelých benefitov, ktoré ocenia kolegovia všetkých generácií. Poisťovňa Groupama pravidelne pripravuje anonymné interné prieskumy na zistenie spokojnosti zamestnaneckého kolektívu. Tejto iniciatívy sa pravidelne zúčastňuje viac ako 94 % kolegov.

Zaujíma nás názor našich kolegov
„V prieskumoch zisťujeme preferencie kolegov k zamestnaneckým benefitom, majú voľné pole, aby uviedli aj vlastné návrhy. Okrem toho nás prirodzene zaujíma celková spokojnosť s podmienkami vykonávania práce, s odmeňovaním, pracovnými procesmi či napr. hodnotenie práce na diaľku, ktoré sa počas pandémie neustále vyvíja,“ hovorí HR manažérka v poisťovni Groupama, Nikoleta Leskovská. V priemere pracuje v roku 2021
na diaľku takmer 80% kolegov, pričom mnohým tento spôsob vyhovuje a radi by takto pokračovali aj v ďalšom období po pandémii.


Nízka fluktuácia, vysoká lojalita
Aj na základe spätnej väzby od kolegov z našich prieskumov sa už niekoľko rokov v rade naše firemné prostredie stále zlepšuje. Odráža sa to aj na číslach, preto sa môžeme pochváliť najmä nízkou fluktuáciou zamestnancov na úrovni 8%.

O spokojnosti kolegov hovorí aj ich lojálnosť, pričom viac ako tretina z nich pracuje v Groupame vyše 5 rokov. „Nájsť dnes na trhu lojálneho zamestnanca, ktorý sa stotožní
so stratégiou a smerovaním firmy nie je jednoduché. Preto oceňujeme, ak u nás kolegovia pracujú dlhšie a vytvoria si väzby. K benefitom, ktoré im Groupama ponúka patrí napr. vernostná dovolenka, narodeninové alebo zdravotné voľno, flexibilná pracovná doba a ďalšie,“
vysvetľuje N. Leskovská.


A za zmienku z našich interných HR štatistík stojí aj porovnanie zastúpenia pohlaví na vedúcich pozíciách. V rámci celkového počtu vedúcich zamestnancov je to v pomere
54,5% : 45,5% (ženy : muži). V TOP manažmente je zastúpenie rovnomerné, polovica mužov a polovica žien.


Groupama v TOP skupine zamestnávateľov
Napokon, o skvelom pracovnom prostredí vypovedá aj anketa Najzamestnávateľ. Poisťovňa Groupama sa v kategórii bankovníctvo, financie a poisťovníctvo umiestnila na skvelom štvrtom mieste, pričom je Groupama v otázke atraktivity zamestnávateľov lídrom medzi univerzálnymi poisťovňami na Slovensku.
 
 


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.