Tlačové správy

Publikované 2021.12.09

Dôležité upozornenie - informácia o zmene čísla účtu

Poisťovňa Groupama mení číslo účtu z dôvodu zlúčenia OTP Banky Slovensko s finančnou skupinou ČSOB.

Vážení klienti,

dovoľte nám, aby sme vás informovali o zmene čísla účtu Groupama poisťovne, a. s., pobočky poisťovne z iného členského štátu, z dôvodu zlúčenia OTP Banky Slovensko
s finančnou skupinou ČSOB.


NOVÉ BANKOVÉ SPOJENIE PRE PLATBU POISTNÉHO:
IBAN: SK55 7500 0000 0002 5516 5413
SWIFT/ BIC: CEKOSKBX
BANKA: Československá obchodná banka, a. s.

Náš pôvodný účet vedený v OTP Banke Slovensko, a. s. aktuálne funguje už len
v obmedzenom režime vrátane prijímania platieb. Skontrolujte si preto nastavenie vašich platieb poistného, rovnako aj trvalých príkazov a pre platby používajte výlučne naše nové číslo účtu.


V prípade, ak uhradíte poistné na náš pôvodný účet, vaše finančné prostriedky vám môžu byť vrátené a úhradu poistného bude potrebné vykonať opätovne na naše nové číslo účtu, IBAN: SK55 7500 0000 0002 5516 5413. V opačnom prípade hrozí zánik poistnej zmluvy
a strata poistného krytia, preto vás prosíme, aby ste poistné uhrádzali výhradne len na nové číslo účtu. 


Pre viac informácií a v prípade ďalších otázok, prosím, kontaktujte Groupama Service telefonicky na +421 2 208 54 208 alebo nám napíšte na info@groupama.sk.


 


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.