Život v Groupame

Našim zamestnancom ponúkame:
 
Zamestnanecké výhody
 
 • pružný pracovný čas,
 • dovolenka navyše až do 5 dní podľa počtu odpracovaných rokov,
 • na preklenutie krátkodobej nemoci máme zdravotné voľno v rozsahu 2 dni / polrok bez potvrdenia od lekára,
 • skrátený pracovný čas v piatok do 13.00 hod.,
 • služobný mobilný telefón - neobmedzené hovory, SMS/MMS aj dáta do všetkých sietí v rámci SR,
 • finančný príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie a životné poistenie Groupama,
 • príspevok na regeneráciu pracovnej sily,
 • využitie „Home Office“,
 • narodeninové voľno vo vybranom dni kalendárneho mesiaca, v ktorom má zamestnanec narodeniny,
 • pitný režim na pracovisku - káva, čaj,
 • mesačné, kvartálne, polročné alebo ročné odmeny zohľadňujúce výkon jednotlivca v závislosti od typu pozície,
 • zvýhodnená letná rekreácia pri Balatone v partnerských rekreačných zariadeniach,
 • skvelý kolektív mladých aj vyzretých kolegov.
Vzdelávanie, odborný a osobnostný rozvoj
 
 • firemné školenia (e-learning vzdelávací program, produktové školenia, školenia mäkkých zručností - predaj, komunikácia, motivácia, typológia osobnosti, koučing),
 • kurzy anglického jazyka hradené zamestnávateľom,
 • Talent manažment program,
 • Mentoring program pre nováčikov,
 • externé školenia (napr. PC zručnosti, účtovná a právna problematika, manažérske školenia, ...).
 
Teambuildingové aktivity
 
 • každoročné športové firemné podujatie v Maďarsku,
 • návšteva vianočných trhov, vianočný večierok,
 • letné tímové aktivity zamerané na aktívny relax a zábavu (pikniky, rafting),
 • tímové večery (bowling, jazda na motokárach),
 • dámske jazdy pri koláčiku a káve,
 • poobedné prechádzky mestom so sprievodcom alebo návšteva múzea,
 • víkendová lyžovačka.
   
Sociálne projekty
 
 • podpora aktivít vo vybraných detských domovoch,
 • príspevky na vybrané sociálne projekty.

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.