Kariéra

Získajte informácie o aktuálnych voľných pracovných pozíciách v našej spoločnosti.

Groupama Vám unikátnu možnosť stať sa členom dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti na slovenskom trhu. Stať sa súčasťou našej perspektívnej spoločnosti Vám poskytne veľa príležitostí pre Váš osobný rast a profesionálny rozvoj, zabezpečí Vám finančnú istotu a pocit životného uspokojenia.

Aktuálne pracovné ponuky:


Likvidátor poistných udalostí - špecialista

Referent Klientskeho Servisu

Konzultant Call Centra

Administratívny pracovník na oddelení likvidácie poistných udalostí

 

 

 

 

 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071