Impressum

Poštová adresa:
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Miletičova 21, P. O. Box 32
820 05 Bratislava 25

Sídlo poisťovne:
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Miletičova 21
821 08 Bratislava

IČO: 47 236 060
DIČ: 4020340236
IČO DPH: SK4020340236

IBAN: SK7952000000000006027669
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Účet vedený v OTP Banke Slovensko, a. s.

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C, 1146 Budapest, Maďarsko, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071
Call centrum: 02/ 208 54 513 alebo 02/ 208 54 259 (pondelok-piatok od 08.00 do 17.00 hod.)

Fax: +421 2 208 54 441

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.