Press centrum

Publikované 2017.09.06

Poisťujeme prváka. Čo treba zvážiť?

Nástup do školy je pre každého náročný z iného hľadiska: psychologického, organizačného, a väčšina rodičov sa zhodne na tom, že aj finančného. Výdavky na prváčika sú ešte väčšie ako na staršie deti. Ako sa s nimi vyrovnať a na čo všetko je potrebné myslieť?

Na jednej strane máme výdavky spojené s nákupom nových školských potrieb, aktovky, peračníka, zošitov a mnohých iných drobností. Netreba však zabúdať ani na poistenie. Prváčik sa ešte len učí zodpovednosti, a preto je dobré myslieť o krok dopredu. Poisťovne ponúkajú širokú škálu poistných produktov, ktorými môžete zabezpečiť svoje školopovinné deti pred následkami úrazu, ale aj pred krádežou a stratou osobných vecí. Pritom sa poistenie uzatvára na dobu určitú a tou je školský rok. Na poistenie školáka môžeme využiť buď komplexné balíčky ponúkané poisťovňami niektorým školám, alebo vziať veci do vlastných rúk a vybaviť svojmu dieťaťu poistenie individuálne, presne podľa našich predstáv a potrieb.
 
Skupinové alebo individuálne poistenie?
 
Uzavrieť skupinové poistenie školáka je praktické a jednoduché, má však aj svoje úskalia. Komplexné poistenia poskytované celým skupinám žiakov totiž nemusia kryť všetky možné škody. Napokon môžete byť nemilo prekvapení, keď zistíte, že poistné nekryje stratu, prípadne krádež drahšieho predmetu alebo jeho poškodenie. Naopak, výhodou individuálneho poistenia je to, že si ho vyskladáte podľa vlastných parametrov. „Dieťa do 14 rokov si dokonca môžete pripoistiť k rizikovému životnému poisteniu. Je to veľmi praktické, pretože dieťa je kryté v cene poistného rodičov,“ radí Martina Cvachová, hovorkyňa poisťovne Groupama.
 
Čo všetko treba mať pokryté
 
Novopečeného školáka je jednoznačne vhodné poistiť proti úrazu. Najbežnejšími nehodami sú úrazy spôsobené pádom po pošmyknutí alebo potknutí. Dieťa si môže zlomiť ruku, nohu, alebo rozbiť hlavu. „Pri uzatváraní poistky si overte, aké druhy úrazu poisťovňa kryje a či je to pre vašu ratolesť dostačujúce. Výhodou je, ak poistenie kryje okrem zlomenín aj popáleniny a v prípade vážnejšieho úrazu aj denné odškodné pri hospitalizácii či trvalé následky úrazu,“ hovorí Martina Cvachová.
 
Nová doba, nové nástrahy
 
Deti dnes v aktovkách nenosia do školy len knihy a zošity. V ich rukách často vidíme mobily a tablety, a preto je prirodzené, že rodičia chcú poistiť pred stratou alebo krádežou aj tie. Rodičia preto často vyhľadávajú taký typ poistenia, ktorý kombinuje postenie proti úrazu, a zároveň aj proti krádežiam či stratám. Ďalšou možnosťou je mať drahé školské tašky, športovú obuv, telefóny a iné predmety pokryté v rámci poistenia domácnosti.
 
„U nás sa poistenie domácnosti vzťahuje na všetkých jej členov a ich veci aj v prípade, že boli odcudzené mimo miesta poistenia – v tomto prípade aj odcudzené veci zo školy. Podmienkou však je, že predmet musí byť uschovaný v mieste na to určenom, napríklad v zamknutej skrinke. Pri jeho krádeži musí byť prekonané zabezpečenie proti krádeži a v prípade, že sa v škole vaše dieťa stretne s krádežou, nezabudnite vždy zavolať políciu. Bez nahlásenia škody polícii sa plnenie nemôže poskytnúť,“ upozorňuje Martina Cvachová, hovorkyňa poisťovne Groupama.
 
Pokiaľ máte doma živé striebro, nezabudnite ho poistiť aj proti škodám na majetku alebo na zdraví, ktoré môže spôsobiť inej osobe. Bude tak kryté z poistenia zodpovednosti za škodu, napríklad v prípade, ak dieťa rozbije okno, alebo poškodí drahý videoprojektor.    
 
 


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.