Press centrum

Publikované 2017.06.08

Poisťovňu Groupama bude viesť Ladislav Gajdoschík

Na post riaditeľa Groupama poisťovne a. s., pobočky poisťovne z iného členského štátu, bol menovaný Ladislav Gajdoschík.

Ladislav Gajdoschík pracoval v poisťovni Groupama od roku 2006 na pozíciách ako riaditeľ právneho a personálneho oddelenia, riaditeľ vnútorného auditu, člen dozornej rady a od roku 2014 bol zástupcom riaditeľa pobočky. „Podrobnejšie som spoznal prácu rôznych odborov, ich právomoci, záujmy, väzby a spoluprácu medzi nimi. Preto je pre mňa výzvou spoločné riadenie týchto rôznych oblastí,“ uvádza nový riaditeľ spoločnosti Ladislav Gajdoschík.
 
„Hodnotami našej značky sú vysoká úroveň služieb pre klientov a partnerov, zodpovednosť a profesionálny prístup,“ uvádza v súvislosti so svojím menovaním  Ladislav Gajdoschík. „Zároveň si uvedomujem, že to je ťažkou každodennou úlohou celého nášho tímu, a preto vnímam svoju pozíciu najmä ako profesionálnu a osobnú podporu kolegov a partnerov.“
 
Slovenská pobočka poisťovne Groupama je členom silnej medzinárodnej poisťovacej skupiny, ktorá pochádza z Francúzska. Groupama za uplynulé odbobie uviedla ako prvá slovenská poisťovňa na trh službu Garancia rýchlosti likvidácie do desiatich dní, rozšírila portfólio o službu 24DOCTOR či Diagnose.me a v roku 2017 zaviedla možnosť uzatvárania poistných zmlúv online pre portfólio neživotných produktov. „Prioritný je pre nás vývoj a uprednostňujeme projekty, ktoré umožnia poskytovanie moderných a kvalitných služieb a produktov pre našich klientov,“ uzatvára  Ladislav Gajdoschík.
 


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.