Publikované: 2018.10.28.

Doplniť doklady k škodovej udalosti ONLINE

Ak dôjde k vzniku škodovej udalosti, sme väčšinou bezradní a nevieme, na koho sa obrátiť, čo podniknúť, aby naše poistenie, uzatvorené pre prípad ťažkostí, skutočne zmiernilo naše materiálne straty. Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie a rady, ako postupovať v prípade škodovej udalosti.
 

AKO A KDE MÔŽEM NAHLÁSIŤ ŠKODOVÚ UDALOSŤ?
 

Všetky chýbajúce dokumenty, potrebné k vyšetreniu škodovej udalosti, pošlite elektronicky na adresu info@groupama.sk alebo poštou na adresu: Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, P.O.Box 32, 820 05 Bratislava 25. 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.